Декларация за защита на данните за уебсайта

Правен съвет

1. Общи
Контролер: Поликарт ООД – BG131004542 – Славянска 46, BG-2230 Костинброд, София, ж.к.

България, Европейски съюз, („ние“) е оператор на уебсайтовете на Polycart Group of
Фирми и техните уебсайтове („уеб сайт“).
Длъжностно лице по защита на данните – Емилия Бончева, Тел:+359 878 421007, Email: office (at) polycart.info
Уебсайтове на Polycart Group и нейните филиали, подкрепящи тази декларация за защита на данните от GDPR:

https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://polycart-packaging.com
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Отдаваме голямо значение на защитата на вашите данни. Следната Политика за поверителност обяснява
събиране, обработка и използване на вашите данни на нашите уебсайтове. Нашият уебсайт може да включва връзки към оферти
на други доставчици, за които тази Политика за поверителност не се прилага.

2. Лични данни
Личните данни са индивидуални подробности за лични или материални обстоятелства на определено или идентифицируемо лице
естествен човек. Това включва информация като истинско име, адрес, пощенски адрес и
телефонен номер. Сигурността на личните данни е от голямо значение за нас. Ето защо нашата
уебсайтовете се управляват в съответствие с приложимите правни разпоредби, особено Общите
Регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС и неговия български еквивалент.

3. Използване на уебсайта без предоставяне на лични данни
Можете да използвате информацията, предлагана от нашия уебсайт, без да предоставяте лични данни.
а) Регистрационни файлове
Обект на обработка: При достъп до нашия уебсайт ние ще обработим информация за заявителя
компютър и браузър, като например часа на заявката, достъпното съдържание и вида на браузъра
и операционна система. Пълни IP адреси, които биха позволили конкретни компютри и по този начин
конкретни интернет потребители, които трябва да бъдат идентифицирани, не се събират.
Цели на обработка: Тези данни ни позволяват да оценим как се използва нашият уебсайт и да оптимизираме нашия
уебсайт, т.е. за преследване на законни интереси.
Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква f от GDPR.
б) Бисквитки
Ако ни дадете съгласието си, ние ще използваме сесийни бисквитки.
Обект на обработка: Когато нашият уебсайт бъде отворен, ще бъдат запазени така наречените бисквитки, т.е. малки текстови файлове
от вашия уеб браузър. Нашият уебсайт използва сесийни бисквитки, които се прилагат само за периода на
сесия на браузъра и не се запазват за постоянно, а се изтриват автоматично, когато браузърът ви е
затворен. Бисквитките не съхраняват данни, които биха могли да бъдат приписани лично на вас. Нито пък съдържанието на
бисквитките се обединяват с лични данни, но остават псевдонимизирани (данните могат да се припишат само директно
към произволно генериран идентификатор).
Цели на обработка: Тези бисквитки се използват за обработка на заявки на вашия браузър към нашия уебсайт и
да ги присвоите на конкретен потребител, напр. кое съдържание вече сте отворили или продукти, които сте поставили
вашия запазен списък за пазаруване. Данните, записани от бисквитките, ни позволяват да оценим как се използва нашият уебсайт и
за оптимизиране на нашия уебсайт, т.е. за преследване на законни интереси.
Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време
време, което може да се направи в настройките на вашия интернет браузър.
Опции за предотвратяване: Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като деактивирате бисквитките във вашия
настройки на браузъра. Можете също така да преглеждате и изтривате съдържанието на бисквитките по всяко време. Въпреки това, ако вие
деактивирайте бисквитките, може да не можете да използвате напълно всички функции на нашите уебсайтове.
в) Google Analytics
Ако ни дадете съгласието си, ние ще използваме Google Analytics.
Обект на обработка: Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc.
(„Google“). Google Analytics използва бисквитки. Информацията на вашия уебсайт използва генерирана от
бисквитката обикновено се предава на сървър на Google в ЕС или САЩ, където се запазва. Въпреки това,
вашият IP адрес първо ще бъде съкратен в рамките на държави-членки на Европейския съюз или в други
държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключения вашият пълен IP адрес
да бъдат прехвърлени на сървър на Google в САЩ и съкратени там. IP адресът, предаван от вашия
браузър през Google Analytics няма да бъдат обединени с други данни на Google.
Цели на обработка: Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването й от ваша страна
уебсайт, да съставя отчети за дейността на уебсайта и да извършва допълнителни услуги, свързани с използването
на уебсайта и интернет за операторите на уебсайта.
Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време
време, моля, намерете как в ръководството на вашия браузър.
Опции за превенция:
Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като деактивирате бисквитките в настройките на браузъра си. Можете да
също така преглеждайте и изтривайте съдържанието на бисквитките по всяко време. Въпреки това, ако деактивирате бисквитките, можете
не можете да използвате напълно всички функции на нашия уебсайт.
Освен това можете да предотвратите събирането на генерирани от бисквитки данни (включително вашия IP адрес) на
вашето използване на уебсайта и обработката на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на
плъгин за браузър, предоставен на следната връзка: tools.google.com/dlpage/gaoptout;
Можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като щракнете върху следната връзка. Това
ще инсталира бисквитка за отказ, която ще блокира събирането на вашите данни при бъдещи посещения на нашия
уебсайт: Деактивирайте Google Analytics
За допълнителна информация относно Общите условия и Политиката за поверителност на Google Анализ, моля
вижте: www.google.com/analytics/terms/gb.html и policies.google.com;

4. Обработка на предадените от Вас данни
Без разрешението на потребителя няма да има лични данни извън случаите, посочени в раздел 3
обработвани при използване на нашия уебсайт. Потребителят може да реши дали желае да разкрие лични данни
ако бъде поискано.
Предмет на обработка:
Ако се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или по имейл, ние ще съберем предоставените от вас лични данни
и съдържанието на вашата заявка.
Цел на обработката: Ние ще използваме тези данни само за да обработим вашата заявка и да ви изпратим, напр.
материали или мостри. В рамките на приложимите законови разпоредби може да използваме вашите лични данни за
за целите на директния маркетинг, т.е. за преследване на законни интереси, ако не възразявате.
Правното основание за тази обработка е чл. 6, параграф 1, буква b от GDPR (преддоговорни мерки) и
Изкуство. 6, параграф 1, буква f от GDPR (легитимни интереси).

5. Поверителност на Вашите данни и предоставяне на Вашите данни на трети страни
Нашите служители са длъжни да пазят поверителност. Ако е необходимо, можем да предоставим вашите лични
данни на външни доставчици на услуги в необходимата степен, за да ви изпращат материали или мостри.
Освен това ние ще предоставяме лични данни на трети страни само ако това се изисква от нас
закон, напр. до органите на прокуратурата. Правното основание за това е чл. 6(1) буква c от GDPR.

6. Продължителност на съхранение на данните
Стараем се да обработваме лични данни във възможно най-малка степен. Ние запазваме вашите данни само толкова дълго
според изискванията на съответната цел или за срока, изискван от закона.

7. Вашите права
Ако съответните законови изисквания са изпълнени, имате право на следните права:
• Имате право на информация относно запазените за вас лични данни (чл. 15 от GDPR).
• Имате право на коригиране на неточни данни (чл. 16 от GDPR).
• Имате право на изтриване (чл. 17) или ограничаване на обработката (чл. 18 от GDPR) на данни, които
вече не е необходимо. Ако се прилагат законово изискваните периоди на съхранение, напр. за бизнес кореспонденция
съгласно търговското или данъчното право или в случай на друго правно изключение данните няма да бъдат изтрити, но
неговата обработка ще бъде ограничена.
• Можете да възразите срещу обработката на вашите данни за директни рекламни цели и друга обработка
на вашите данни по специални причини по всяко време (чл. 21 от GDPR).
• Имате право на преносимост на данните (чл. 20 от GDPR), т.е. право да изисквате данните, които
предоставени ни в структуриран, общ и машинно четим формат и за предаване на
тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна; ако е приложимо, вие също имате право на
изискват да предадем данните директно на друг администратор, ако е технически възможно.
За да защитите правата си, моля, обърнете се към адреса, посочен в раздел 1.
Ако смятате, че обработването на вашите данни нарушава закона за поверителност, можете да подадете жалба до
надзорни органи (чл. 77 от GDPR). Нашият местен компетентен надзорен орган е
Българска комисия за защита на личните данни, адрес: София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
1592, България, ЕС – www.cpdp.bg/en/

8. Сигурност на данните
Ние използваме криптиране в нашия уебсайт. Инсталирали сме SSL сертификати за сигурност на данните на
всички наши уебсайтове, така че вашата информация се пази поверителна. Всички данни, които въведете във формата за контакт, ще
следователно да ни бъдат предадени в криптирана форма и следователно не могат да бъдат преглеждани от неоторизирани
трети лица.
Освен това предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме сигурността на съхраняваните от нас лични данни. всичко
данните са съвестно защитени срещу загуба, унищожаване, изкривяване, манипулиране и неоторизирано
достъп и разкриване.
Файлът е подписан от Поликарт ООД с устройство за електронен подпис StampIT

Поликарт ООД
София, България, ЕС

Правни данни / Отпечатък

Компания
Поликарт Limited

Славянска 46, BG-2230 Костинброд, София, България, Европейски съюз
Тел +359 721 66145, Факс +359 721 66145
Електронна поща: office@polycart.info, Корпоративен уебсайт: www.polycart.info

Изпълнителен мениджмънт
Емилия Бончева
Красимир Бончев

Запис в регистъра
Съд: Софийски окръжен съд
Идентификационен номер по ДДС
BG131004542 – ДДС номер в ЕС

Отговорен за съдържанието
Емилия Бончева
Изключване на отговорност
Поликарт ООД подготви съдържанието на тези уеб страници с голямо внимание. Цялото съдържание обаче е
само за предварителна обща информация и не е предназначена да замести консултация преди a
решение за покупка. Техническите характеристики и оборудването на описаните продукти са
само примери. Такива характеристики и оборудване могат да варират и да са специфични за страната. Ние
си запазва правото да прави промени по всяко време.
Поликарт ООД не гарантира, че информацията на тези страници е актуална, правилна или
пълна, нито гарантира безпрепятствен достъп до тези страници по всяко време. Ако имаме връзки към
нашите страници към други уеб сайтове, Поликарт ООД не поема никаква отговорност за съдържанието на
тези сайтове. Веднага след като щракнете върху връзката, вие ще напуснете зоната за хостинг на уебсайтове за
Поликарт ООД. Следователно е възможно офертите, направени от трети страни, да бъдат предмет на различни
регулации, включително не само защита на данните. Освен това Поликарт ООД изключва всякакви
отговорност за услуги, включително, но не само изтегляния на файлове, които са направени
достъпни от Поликарт ООД на някои от собствените му уебсайтове, по отношение на небрежни нарушения на задълженията,
доколкото те не водят до материални задължения или наранявания на живот, здраве и крайници, или искове
съгласно Закона за отговорността за продуктите. Същото важи за всякакви нарушения на задълженията от страна на нашия заместник
агенти.
© Copyright, Всички права запазени от Поликарт ООД България, ЕС
Всички текстове, снимки и всякакви други произведения, публикувани на този уеб сайт, са обект на авторско право
от Поликарт ООД и нейните дъщерни дружества и други защитни закони. Съдържанието на тази мрежа
сайтът не може да бъде копиран, разпространяван, променян или предоставян на трети страни с изразеното
съгласие на Поликарт ООД.
Файлът е подписан от Поликарт ООД с устройство за електронен подпис StampIT

Поликарт ООД
София, България, ЕС